Mesajı Okuyun
Old 22-09-2020, 18:50   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi Noterlikçe yapılan geçerli bir sözleşme ise, sözleşmedeki "ceza koşulu " da geçerlidir. Sözleşmedeki ifadeye göre bu koşul , TBK.m. 179/3 'e göre aynı zamanda "sözleşmeden dönme cezası" niteliğindedir. Bu yönden ceza koşulunu aşan bir zararın varlığı ispat edilse dahi , sözleşmede yazılı 50.000,00 TL.den fazlası talep edilemez. Bu nedenle söz konusu payı devretmesi sebebiyle, yüklenici lehine ilk sözleşme sahibi aleyhine sözleşmedeki ceza koşulunun tahsili için dava açılabilir. Diye düşünüyorum.