Mesajı Okuyun
Old 20-04-2018, 10:16   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

" Sözleşmede saptanan kira tazminatını aşar şekilde rayiç kira üzerinden tazminat talebi ise dinlenemez.Konuya ilişkin Yüksek Özel Daire (15.HD.) 19.02.1987 T. 986/1611-987/612 sayılı kararında sözleşmede taahhüt edilen dairenin süresinde teslim edilmediği takdirinde aylık 3000 TL.kira tazminatının ödeneceği kabul edildiğine göre , davacının bu miktarı aşan kira kaybını talep etmesi haklı görülemez " hükmündeki görüş yerleşik bir uygulamadır." ( Cengiz KOSTAKOĞLU,19 HD.Onursal Bşk.İnşaat Hukuku ve Kat Karşıığı İnşaat Sözleşmeleri,2017,sh: 503)

Buna karşın Yargıtay HGK ,09.10.1991 T. 1991/15-340 E., 1991/467 K.sayılı kararında " Sözleşmedeki işin süresinde teslim edilmemesi halinde davacıya verilecek her daire için aylık 300.000 lira ödeyeceğine dair hükmün bir cezai şart niteliğinde olduğunu "kabul etmiştir.Bu kararda 13 ve 15 HD. bu hükmün temsilcileri cezai şart sayılamayacağı yolunda muhalefet oyu kullanmışlardır.