Mesajı Okuyun
Old 20-04-2018, 09:29   #3
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Cevabınız için öncelikle teşekkür ederim. Sözleşmedeki hüküm kira tazminatı olarak değerlendirildiğinde, sözleşmede kararlaştırılan kira tazminatını aşan zararlarımızı isteme olanağı bulunmakta mıdır? Zira kira rayiç bedelleri 1.200 TL iken sözleşmede belirtilen bedel 500 TL'dir.