Mesajı Okuyun
Old 19-04-2018, 20:07   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1-Kural tersinedir. Sözleşmeyi fesh eden taraf sözleşmeye dayalı olarak eksik ve ayıplı işler bedelini isteyemez.Kaçırılan fırsatın parasal karşılığı olan menfi zararını isteyebilir. Sözleşme fesih edilmeyip ayakta tutularak soruda olduğu gibi aynen ifa talebinde eksik ve ayıplı işler bedeli ile sözleşmede varsa cezai şart ve kira mahrumiyeti istenebilir.

2- Gerek sözleşmedeki hüküm ve gerekse "imara uygun(iskan ruhsatı alınabilir durumda) inşaat yapılmadıkça teslimim gerçekleşmiş sayılmayacağı " kuralı karşısında , fiilen yapılan teslim hukuki teslim sayılamaz.

3- Sözleşmede geçen " her ay için şu kadar kira bedeli ödenir" hükmü ceza-i şart niteliğinde değildir. Mahrum kalınan kira karşılığı tazminat niteliğindedir. Aylık olarak belirlenmeyip toptan maktu bir ödeme kararlaştırılmış olsaydı ifaya ekli cezai şart olurdu.Diye düşünüyorum.