Mesajı Okuyun
Old 23-11-2006, 22:52   #2
ibreti

 
Varsayılan

Sn.Av.Eylül;
Borçluya ait bir otobüs olduğuna göre, o otobüsün tesciline esas bilgilere göre borçlunun nüfus kaydı var en azından. Otobüs borca yeter olduğuna göre sorun yok.
Ben olsam,borçlunun mevcut nüfus kaydına göre (nüfusa kayıtlı çocukları vardı/yoktu hususlarını karıştırmadan) borçlunun mirasçılarının kimlerden ibaret olduğunu ve miras paylarını gösterir şekilde mirasçılık belgesini alırım. Somut duruma göre bu belge maddi gerçeği yansıtmayacak ama olsun. Aldığım o mirasçılık belgesine göre takibe devam ederim. Murisin borçlarından dolayı mirasçıların her biri alacaklı üçüncü şahıslara karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna göre, aldığım veraset ilamında bir tane bile mirasçıyı tespit etmem yeterli. O mirasçıya tebligatı yapar, takibime devam ederim. Bu yöntemle hiç kimseyi bulamasanız bile devlet mirasçı olarak ortaya çıkacaktır
"Ya sonradan diğer mirasçılar ortaya çıkarsa?" diye sorulduğunu hissediyorum. Çıkarsa çıksın. Dayanak yaptığım veraset ilamı maddi gerçeği yansıtmıyorsa, bu ilamı iptal ettirmek onların ödevi. Vaktiyle nüfusa kayıtlarının yapılmasını sağlasalar böylesi bir durumla karşılaşmazlardı değil mi? Zaten bu yöntemle otobüs haczedilince mirasçılar muhtemelen ortaya çıkar. Mirasçıların kendi menfaatlerini savunmak için mirasçılıklarını ispatlama yoluna girmeleri, sizin olmayan nüfus kayıtları vs. yollarla doğru veraset ilamı almanızdan daha kolay sonuca götürür sizi.