Mesajı Okuyun
Old 26-10-2016, 11:52   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Şartları varsa sizi tehdit eden kişi hakkında şantajdan ceza verilir. Cumhuriyet başsavcılığına şikayet edebilirsiniz.

TCK Madde 107
Şantaj
(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Ayrıca Aile Mahkemesinden veya Savcılıktan koruma kararı isteyebilirsiniz.