Mesajı Okuyun
Old 30-10-2002, 21:35   #8
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan 4320 ve Yeni M.K.Uygulama Sorunları-Sempozyum

İstanbul Barosu
Kadın Hakları Uygulama Merkezi

4320 sayılı AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ve
4721 sayılım MEDENİ KANUNUNA İLİŞKİN UYGULAMA SORUNLARI

9-10 Kasım 2002

Yer: Armada Hotel
Ahırkapı Sok.No:24 Cankurtaran-Sultanahmet/İstanbul

Tel: 0212 638 13 70
Fax:0212 638 13 79

Düzenleyen:İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
Tel: 0212 292 77 39
Fax:0212 292 01 17

PROGRAM
1.Gün. 9 Kasım Cumartesi 2002.

9.30-10.00 AÇILIŞ
Adalet Bakanı Aysel Çelikel
İstanbul Barosu Başkanı Av.Kazım Kolcuoğlu

1.OTURUM
10-12.00 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulaması
Kolaylaştırıcı :İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.Filiz Kerestecioğlu
Konuşmacılar :1-Küçükçekmece Sulh Hukuk Hakimi Fatma Akyüz
2-İstanbul Barosu Kadınhakları Uygulama
Merkezi Av.İnci Göktepe
3-İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama
Merkezi Av.Canan Arın

12.00-13.0 Öğle Arası

2.OTURUM
13.00-14.00 Medeni Kanunda Aile Konutu ve Diğer Eşin Rızasına Bağlı İşlemler
Kolaylaştırıcı: İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkez Av.Ayten Ağırdemir
Konuşmacılar :1-Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Hakim Semra Uzun
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Yard.Doç.Dr.Sükran Şıpka
3-Kadıköy Tapu ve Kadastro Müdürü Selahattin Elalmış

14.30-15.0 Ara

3.Oturum
15.00-16.00 Medeni Kanunda Kadın Ve Çocuğun Korunması
( Evlilik birliği ve Boşanmada)
Kolaylaştırıcı: İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.İncı İşbulur
Konuşmacılar:1-Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Hakim Ali İhsan Özuğur
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Prof.Dr.Rona Serozan
3-İ. Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Doç.Dr.Gülçin Elçin Grassinger

16.00-16.30 Ara

16.30-18.0 Medeni Kanunda Kadın Ve Çocuğun Korunması
Kolaylaştırıcı: İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.İncı İşbulur
Konuşmacılar:1-Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Hakim Ali İhsan Özuğur
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Prof.Dr.Rona Serozan
3-İ. Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Doç.Dr.Gülçin Elçin Grassinger


10 Kasım 2002 Pazar

4.Oturum
10.00-11.00 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
( Mülkiyet-Yönetim Yararlanma ve Tasarruf)
Kolaylaştırıcı : : İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.Hülya Gülbahar
Konuşmacılar :1-Yargıtay Tetkik Merci Hakimi Ömer Uğur Gençcan
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Yrd.Doç.Dr.Şükran Şıpka

11.00-11.30. Ara

5.Oturum

11.00-11.30 Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi
( 3.Kişilere Karşı Sorumluluk Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Sona Erme)
Kolaylaştırcı : : İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.Hülya Gülbahar
Konuşmacılar :1-Yargıtay Tetkik Merci Hakimi Ömer Uğur Gençcan
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Yrd.Doç.Dr.Şükran Şıpka

13.00-14.0 Öğle Arası

6.Oturum
14.00-15.0 Yeni Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Serbest Tartışma
Kolaylaştırcı : : İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.Hülya Gülbahar
Konuşmacılar :1-Yargıtay Tetkik Merci Hakimi Ömer Uğur Gençcan
2-İ.Ü.Hukuk Fak.Medeni Hukuk Bölümü Yrd.Doç.Dr.Şükran Şıpka

15.00-15.30 Ara

15.30-17.30 Serbest Forum/Tebliğler
Kolaylaştırıcı : İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Av.Habibe Y.Kayar