Mesajı Okuyun
Old 24-09-2008, 22:03   #15
brcgl

 
Varsayılan 4320 sayılı yasada itiraz

Yargıtay kararlarında 4320 sayılı yasa gereği verilen tedbir kararlarına karşı itiraz yolunun kanunun müzakereleri sırasında yasadan çıkarıldırıldığı belirtiliyor ve şu cümleyle gerekçelendiriliyor:
"Bu karara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde aynı yer Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Asliye Hukuk Mahkemesi itirazı üç gün içinde sonuçlandırır. Bu karar kesindir. İtirazlar verilen tedbir kararının uygulanmasını tehir etmez" biçimindeki.. ekleme kanun metninden çıkarılmıştır....Kusurlu eşin genel hüküme göre itiraz hakkı vardır; yani Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Asliye Hukuk Mahkemesine ittiraz hakkı sağlamak, kusurlu eşe ek bir itiraz hakkı sağlamak anlamını taşımakta, zaten şiddet mağduru olan kadın ve çocukların bu süre zarfında daha çok mağdur olmalarına sebep olmaktadır"

Burada genel hükümlere göre itiraz hakkından kastedilmek istenen nedir?
HUMK m.107'e göre ihtiyadi tedbirlere ilişkin itirazı mı kabul etmek gerekir?
Kanımca bu hüküm de, gıyabında verilen kararlara ilişkin olduğu ve 4320 Sayılı Yasanın usulüne uymadığı için bu kanuna uyarlanamaz.