Mesajı Okuyun
Old 31-10-2009, 12:55   #31
üye31284

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5056
K. 2005/10185
T. 23.6.2005


• ALACAK DAVASI ( Dava Konusu Eşyalar ile Ziynetlerin Ayrılırken Davalı Kocada Kaldığını Öne Sürerek Eşyaları ile Ziynetleri Aynen Mümkün Olmadığı Takdirde Bedellerinin Tahsiline Karar Verilmesi İstenilmesi )

• EŞYA ALACAĞI DAVASI ( Davalı Kocanın Alıp Bozdurup Harcadığı Ziynetlerin Bedelini Davacıya İade Etmekle Yükümlü Olması )

• ZİYNET EŞYALARI ( Taraflar Birlikte İken Ailenin Hastalık ve Diğer İhtiyaçları Nedeniyle Bozularak Harcandığını Kabul Etmiş Olmaları-Davalı Koca Alıp Bozdurup Harcadığı Ziynetlerin Bedeleni Davacıya İade Etmekle Yükümlü Olması )

• KOCANIN SORUMLULUĞU ( Olayın Gerçekleştiği Tarihteki Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kocanın Ailenin Reisi Olarak İnfak ve İaşesinden Sorumlu Olması )

4721/m.202

ÖZET : Taraflar birlikte iken ailenin hastalık ve diğer ihtiyaçları nedeniyle bozularak harcandığını kabul etmiştir. Olayın gerçekleştiği tarihteki Medeni kanun hükümlerine göre koca ailenin reisi olarak infak ve iaşesinden sorumludur. Davalı alıp bozdurup harcadığı ziynetlerin bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı Bayram Aktaş’la 2000 yılında evlenirken çeyiz olarak getirdiği ve ayrıca kendisine mehir olarak verilen dava konusu eşyalar ile ziynetlerin ayrılırken davalı kocada kaldığını öne sürerek, eşyaları ile ziynetleri aynen, mümkün olmadığı takdirde bedellerinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Bayram Aktaş, eşyalara itirazı olmadığını, altın ve ziynetlerin evlilik sırasında hastalıkları sebebiyle ve diğer müşterek ihtiyaçlar için bozdurulup kullanıldığını bildirerek, davanın reddini dilemiştir.

Diğer davalı Mustafa Aktaş, Bayram’ın babası olduğunun, dava ile ilgisi bulunmadığını bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece dava konusu eşyaların davacıya iadesine, altın ve ziynetler hakkındaki davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Çeyiz eşyaları ve evlilik sebebiyle kendisine hibe edilen ( mehir ) eşyaları altın ve ziynetler davacının kişisel eşyalarıdır. Taraflar arasında bu konuda her hangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Davalı Bayram Aktaş, dava konusu altın ve ziynetlerin taraflar birlikte iken ailenin hastalık ve diğer ihtiyaçları nedeniyle bozularak harcandığını kabul etmiştir. Olayın gerçekleştiği tarihteki Medeni kanun hükümlerine göre koca ailenin reisi olarak infak ve iaşesinden sorumludur. Davalı alıp bozdurup harcadığı ziynetlerin bedelini davacıyı iade etmekle yükümlüdür. Mahkemece dava konusu altın ve ziynetler yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Açıklanan gerekçe ile temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Bilişim