Mesajı Okuyun
Old 19-07-2008, 20:46   #2
Gemici

 
Varsayılan Sözlük ve Yabancı Dil

Bir dili çocukken öğrenmediyseniz, o dili öğrenmede büyük zorluklar çekersiniz. Bu zorlukları aşabilmede size en büyük faydası dokunacak olan yardımcınız sözlüklerdir. Sözlük sadece yabancı dil öğrenmede değil, insanın kendi dilini iyi anlayıp iyi konuşabilmesi için de değerli bir yardımcıdır.

Sizi bilmem ama ben sözlüklere güvenirim, en azından onların bu güvenime layık olmaların beklerim. Ama gerçek şu ki bazı sözlükler güvenilir değil.

Avustruya'lı bir hukukçu olan Prof. Gerhard Köbler'in hazırlattığı 'Rechtstürkisch, Deutsch-türkisches und türkisch*deutsches, Rechtswörterbuch für jedermann' (Herkes için Almanca*Türkçe ve Türkçe*Almanca Hukuk Sözlüğü) hakkındaki fikrimi THS'de yazmıştım hatırladığım kadarı ile; Hiç kimseye tavsiye edemiyeceğim bir sözlük, hatalarla dolu.

Aynı şeyi ne yazık ki burada söz konusu olan sözlük için söylemek zorundayım. Hazırlıyanların Almanca veya Türkçe bilmediklerini öne sürecek değilim, söyleyebileceğim tek şey sözlüğün fazla bir emek harcanmadan hazırlanmış olduğu intibaını edinmem.

Kendim şimdiye kadar sözlük yazma denemesinde bulunmadım, buna rağmen sözlük hazırlamanın ne kadar fazla emek ve ne kadar çok uzun bir zaman gerektirdiğini düşünebiliyorum. Mademki bu kadar çok emek ve zaman harcanıyor ortaya çıkan eserin mükemmel olması, mükemmel olmasa bile çok az hata bulundurması gerekir diye düşünüyorum. Burada söz konusu olan sözlüğü hazırlıyanlaradan ricam, sölüğü bir daha gözden geçirin ve tüm hataları düzeltin lütfen, en azından alltaki hataları:


Kalın yazılanlar benim doğru bildiklerim, bu doğru bildiklerimin çoğunu Karl Steuerwald'ın Almanca Türkçe Sözlüğü de belirtiyor.

Alibi Suçun işlendiği yerde olmama suç işlendiği zaman suç yerinde olmamanın kanıtı

Antragsberechtigter Şikayet etme yetkisine sahip olan şikayet etme hakkı olan

Anwaltsprozess Tarafların avukatla temsil edilme süreci Tarafların sürdürmek için avukat tutmaya zorunlu oldukları dava

Auskunftverweigerungsrecht Bilgi vermekten çekinme yetkisi, yetki değil hak söz konusu olan burada

Baugewerbe İnşaatçılık, müteahhitlik İnşaat sektörü

Besitzstörung Hakkı olmayan yerlere tecavüz
Besitzstörung Zilyedliğin ihlali Aynı kavram, iki değişik tercüme (doğru anlam bu, üstteki yanlış)
Dauerschuld Uzun vadeli borç neden bir alltaki madede daimi de burada vadeli?

Dauerschuldverhältnisse Daimi borç ilişkileri

Dienst Kamusal görev, hizmet Hizmet, servis (Steuerwald) Dienst geneldir: Kamusal görev öffentliche diensttir

Eidesformel Yeminin şekliYemin formülü (Steuerwald)
Einlage Pay Sermaye (Steuerwald)
Fälschung Sahtekarlık, sahtecilik Taklit, sahtelik, kalplık, foya (Steuerwald)
Fixgeschäft Süreyle sınırlı sözleşme: süreyle sınırlı olan sözleşme değil, edimdir

formgebundene Verträge Şekle bağlı sözleşmeler (akitler)
formlose Verträge İsteğe bağlı sözleşmeler isteğe bağlı olan burada sözleşme değil formdur, (bak bir önceki madde)

Gefängnis Hapis cezası Hapishane

Geltungsbereich Uygulama ve geçerlilik belgesi uygulama ve geçerlilik alanı
Gewalttat Zorbalık: cebri hareket, tecavüz, saldırım (Steuerwald)

Halter Kullanan Halter arabanın üzerine kayıtlı olduğu kişidir. Kullanana Fahrer denir

Nacherbe Mirasçı adayı Miras bırakanın belirlediği ilk mirasçıdan(vorerbe) sonra gelen mirasçı

Pacht Kiralanmış çiftlik: Hasılat icarı, iltizam (Steuerwald) sadece ciftlik değil, ürün veren başka şeylerde söz konusu olabilir

Personenstand Nesep: medeni hal (Steuerwald)

Saygılarımla