Mesajı Okuyun
Old 24-08-2007, 14:20   #1
M P

 
Varsayılan Yaşam Hakkı ve Diğer haklar ,

Selamlar Sayin değerli meslektaşlarım ,
Hukuki haklar doğumla yani yaşam ile başlar.Ve ondan sonra insan hak sahibi bi suje haline gelmiş olur.Bu tezi matematiksel bir dille ifade edecek olursak hukuk yaşama müdahale edemez çünki hak sujeliği doğumla başlar, o halde yaşam kavramsal rakam olarak ''0'' dır.Ve hukukun insanın doğumuna bağladığı pozitif haklar ise +1,+2,+3......+sonsuza kadar gider.Bu pozitif haklarki varoluş felsefesine göre bilinebilmeleri negatif hakların varolmasına bağlıdır.Yani sosyolojik olarak iyinin bilinebilmesi için kötünün bilinmesi gerekir.Bunun matematiksel yansımasıda aynen -1 ile +1 in sonsuz dönüşümü gibidir*.Yaşam hakkının ''0'' olmasının öteki ispatı ise onun zıttının yani ölümün süreceli olmamasıdır.
lşte hukukun insan yaşamına bağladığı haklarımızdan birisi olan her hangi bir hak teoriksel olarak -1 , +1 ve sonrasına tekabul etmektedir , yani bi insanın bu haklara sahip olabilmesi yaşam hakkına sahip olmasına bağlıdır.lşte anlatmak istediğimiz konu eğer yaşam hakkını savunursak anlattığımız teoreme göre diğer tüm haklarıda otomatik olarak savunmuş oluruz.lşte evleviyyetle savunulması ve düzeltilmesi diğer tüm hakların düzelmesine vesile olacak bu hakkı savunmak gibi büyük bir erdeme sahip olmak varken neden daha sonra gelen ve kendisinden başka hiçbir hakkı düzeltmeye yetmeyecek olan bi hakkı savunup daha küçük bir erdeme sahip olalım...
Sonuç olarak diyebilirizki en önemli hak Yaşamdır...Vede aslında yaşam bir hak değil başlangıcı bizim elimizde olmayan bir eylem biçimidir...
Saygılarımla,
-------------------------------------
*Sonsuz değişim yasası Aziz nesin.
*Kaynak : Aybay hukuk araştırmaları vakfının düzenlemiş olduğu avrupa insan hakları sözleşmesi ''yaşam hakkı'' konulu makale yazışmalarına katılım amaçlı hazırlamış olduğumuz makaleden alıntıdır.