Mesajı Okuyun
Old 06-04-2012, 13:55   #2
Avukat Esma

 
Varsayılan

Merhaba Selin Hanım;
TTK m.1321-1333 hayat sigortalarını düzenlemektedir.HMK.m.15 gereği sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki kesin yetkidir.Hayat sigortalarında sigorta ettiren,sigortalının veya lehtarın leh ve aleyhine açılan davalarda onların yerleşim yerindeki mahkeme KESİN YETKİLİDİR.Buna göre sigorta ettiren,sigortalı veya lehtar kendi yerleşim yerinde sigorta şirketine karşı dava açabilir.Sigorta sözleşmelerine HMKm.15/2 bu yetki hükmüne aykırı bir yetki şartı konulamaz;konulmuşsa hükümsüzdür.Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemesidir.Hayat Sigortaları Genel Şartlarında teminat dışı kalan haller şu şekilde belirtilmiştir.
A.3- Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

3.1- Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

3.2- Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

3.3- Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

3.4- Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

3.5- Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

Sizin olayınız sınırlı sayıda sayılmış olan teminat dışı hallere girmediğine dava açabilirsiniz.Doktor raporunu da delil olarak sunabilirsiniz kanaatindeyim.İyi günlerr...