Mesajı Okuyun
Old 03-04-2017, 00:33   #6
Mozkul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ceren Atly
Sevgili Meslektaşlarım;
Öncelikle herkese iyi çalışmalar diler; soruma verilecek cevaplara şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
İkame ettiğim işçilik alacağı davasında dosya iki kez bilirkişiye gitti ve iki raporda davacı vekili olarak bulunduğum dosyada aleyhimize. Son duruşmada itirazlarımı sözlü olarak beyan ettikten sonra; hakim tarafından dosyada ıslahın olup olmadığının sorulması üzerine ıslahın olmadığını; ıslah için süre istediğimi beyan ettim. Araştırma yaptım ise de muallakta kaldım. Bilirkişi raporu olumsuz ise işçilik alacağı davasında ıslah yapabilir miyim ?

Islah hukuk yargılamasında tahikat bitimine kadar her zaman yapılabilir. Somut olayda davayı kaybetme riskiniz olduğunuzu düşünüyorsanız ve dava konusu ettiğiniz alacak kalemleriniz açısından zamanaşımı sorunu bulunmuyorsa davayı açtığınız miktarlardaki alacak kalemlerinin tahsiline , bu miktarlar dışında kalan alacak kalemlerinin miktarlarının ise tespitine karar verilmesini (bunu zaten dava dilekçesinde yapmış olmanız gerekir. HMK 109 uyarınca kısmi dava hem eda ve hem de tespit hükmü içeren bir dava türüdür. ) de talep edebilirsiniz.

Mahkemece eda kısmı dışında kalan tespit istemi yönünde lehe karar verilirse o zaman tespit edilen miktarlar için ek dava da ikame edebilirsiniz.