Mesajı Okuyun
Old 21-09-2013, 14:53   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Ölüm cezası caydırıcı olsaydı A.B.D. gibi azımsanmayacak derecede uygulandığı (bazı eyaletlerde uygulanmıyor) ülkelerde, cezası idam olan suç oranlarında ciddi anlamda düşüşler yaşanırdı ancak böyle olmamaktadır. Örneğin evrensel insan hakları ilkeleri uyarınca idam cezasının uygulanmadığı Avrupa ülkelerinde suç işleme oranı A.B.D, Çin, İran, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere nazaran daha düşüktür.

Örneği biraz daha netleştirmek adına FBI raporlarına göre en çok cinayet işleme oranının, ABD'nin idam cezasının daha fazla uygulandığı güney eyaletlerinde olduğu bilgisini de paylaşayım.

Genel olarak suç işleme ve özelde vahşice suç işleme sosyolojik ve psikolojik alt yapısı olan bir eylem olup, sorunun özüne inmeden, yani hayvanlarda olmayan insanın içindeki vahşet eğiliminin nedenlerini tahlil etmeden böylesi cezalandırmaların söz konusu suçların işlenmesinde caydırıcı rol oynamayacağını düşünüyorum.

Hem hatalı karar verilmesi durumunda geri dönüşün olmaması, hem de idam edilen kişi açısından o suçu bir daha işlememe yönünde bir caydırıcılığının bulunmaması yönüyle şahsen idamın bir "ceza" olduğu kanaatinde de değilim.

Ciddi anlamda değerlendirildiğinde toplumda caydırıcı bir etkisinin bulunmadığı ortadayken bu tip suçlarda uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Demokrasi kültürünün gelişmiş olduğu bilgisi her daim dile getirilen Hindistan gibi bir ülkede idam cezasının varlığını devam ettiriyor olması da şaşırtıcıdır.

Saygılarımla..