Mesajı Okuyun
Old 10-07-2008, 12:05   #31
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Sayın ERDOĞAN;BK 387 zımni kabulle vekalet sözleşmesinin kurulacağı halleri düzenlemiş.Madde de vekil tarafından derhal red edilmedikçe dendiğine göre elbette ki bu vekaletin hukuki sonuç doğurabilmesi için muhatabına ulaşması gerekir.Bu şekilde ulaşan vekaletname icap hükmündedir ve derhal red edilmezse vekalet akdi kurulmuş olur.Yine elbette ki bu hal vekille müvekkil arasında daha önce hiç bir sözleşme yapılmadığı duruma uygulanır.
Daha önce bir sözleşme kurulmuşsa vekaletname çıkarılıp gönderilmesi vekilin borcunu ifa edebilmesi müvekkil tarafından yapılan ve yapılması gereken ifaya hazırlık işlemidir.
Ancak Avukatlık Kanunu göre(163) avukatlık sözleşmesi belli bir hukiki yardımı kapsaması gerektiğinden ancak belli bir işe özel vekeletnameler icap hükmünde olacaktır.Eğer yasa da böyle özel bir düzenleme olmasaydı genel vekaletnamelerde icap hükmünde olacaktı.Böylelikle yalnız başına genel vekaletnamenin bulunması avukatın müvekkilinin tüm işlerini yapma borcunu yüklendiği anlamına gelmeyecektir.
Bir daha belirteyim ki vekaletnamenin niteliği daha önce altında yatan bir sözleşmenin var olup olmadığına göre belirnecektir.