Konu: Yargi Harci
Mesajı Okuyun
Old 04-08-2006, 09:19   #4
av.korcan

 
Varsayılan sayın bir dost

Vergi Mahkemesinde davacı olan taraf ödeme emrinin dayanağı olan harcın ilgili olduğu adli yargıda açılan davada davalı konumda.Adli yargıdaki davada lehine karar çıkmış fakat davacı harçtan muaf olduğu gerekçesiyle harcın kendisinden tahsiline karar verilmiş ve tahsili amacıyla vergi dairesine gönderilmiş. Vergi Dairesi ödeme emri gönderince derdest olan dava açılmış.Dava sebebi "yargı harcının davayı açan veya harca mevzuu işlemin yapılmasını isteyen taraftan istenmesi konusunda harçlar kanununda açık hüküm bulunmasına rağmen harcın kendilerinden istenilmesi ve davacı taraf harçtan muaf ise eşitlik ilkesi gereği (Any md 10)kendilerinin de harçtan muaf olması gerektiği bu nedenle harcın istenildiği ödeme emrinin iptali" istenilmiş.

Benim istediğim bu konunun vergi mahkemesinde çözülemeyeceğine adli yargıdaki davada ileri sürülmesi gerktiğine dair ulaşabildiğiniz bir danıştay kararı bulunup bulunmadığı ve bu konudaki fikriniz.saygılarımla