Mesajı Okuyun
Old 13-09-2008, 16:07   #1
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan İdari yargıda dava süre aşımı ?

Değerli Meslektaşlarım,

Kişi, 2.8.2003 tarihinde geçirmiş olduğu Trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, dosyada mevcut raporlara baktığımda 7 ay gibi bir süre komada kalmış, tam teşekküllü hastaneden kaza sonucu Hemiparesi ( Depresif Bozukluk) ve % 61 oranında çalıma gücünü kaybettiğine ilişkin kesin rapor alınmış, bu arada kazada karayollarının kusuru olduğunun tespitine yönelik açılan davada, davalı idarenin %80 kusurlu olduğu tespit edilmiş,( 9.11.2004 )tespit kararıa istinaden davalı idareye tazminat talebi ihtar edilmiş, ancak yanıt verilmeyip zımmen reddedilmiş, 25.1.2005 tarihinde idare mahkemesine tam yarg davası ikame edilmiştir.
İdare makemesi davanın kaza tarihi itibari ile öğrenildiği ve bu tarihin zaman aşımı bakımından gözönünde bulundurulması geretiği gerekçesi ile açılan davanın süre aşımı yönünden reddine karar vermiş, yapılan temyiz başvurusunda mahkeme kararı danıştayca onanmıştır.

Sorum şu,
1- adli yargıda yapılan kusur tespitine ilişkin karar tarihinin kabul edilmemesi,
2- Davacının kaza sonucu hastanede geçirmiş olduğu ( komada ) zamanın mücbir sebep sayılmaması ? ( IYUK nunda yer almayan hümükler hakkında HUMK hükümlerinin uygulanacağı dikkate alınması suretiyle )
bakımından hukuka aykırılık olduğunu düşünüyorum,

davalı idare kusurunun mahkemece sabit bulunması ve bu kaza sonunda davacının çok genç yaşta hayatının geri kalanını malul geçirmek zorunda kalması durumu gözönünde bulundurularak büyük bir hak kaybına uğradığını düşünüyor bu konu hakkında görüş ve eleştirileirinizi istiraham ediyorum
saygılar