Mesajı Okuyun
Old 23-06-2008, 13:09   #1
ipekasnuk

 
Varsayılan Vekalet ve kötüye kullanılması

Sevgili meslekdaşlarım,
Üzerinde çalıştığım dosya pek çok özelliği içinde barındırdığı için görüşlerinize ihtiyaç duymaktayım.
Bir site yönetim kurulu başkanı, seçilmeden önde site yönetimi aleyhinde dava açıyor. Dava hakimin müdehaledi talepli. Dava sürerken Yönetim Kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. Kendi açtığı davaya bu esnada taraf olan yönetim davada tanık göstermiyor, dava aleyhe sonuçlandığında ise temyiz edilmiyor. Yönetim kuurlu olarak dava sonuçlanıncaya ve karar kesinleşinceye kadar dava dosya numarası yada dosyanın sefahatı hakkında kat maliklerine bilgi verilmiyor. Dolayısı ile kendi açtığı dava kesinleşiyor ve ortada bir mahkeme kararı oluyor. Daha sonra bu dava ile ilgili masraf ve ücreti vekalet site gelirlerinden ödendiği gibi, dava sonucu kat maliklerine ihtarname yolu ile bildiriliyor. Yani bu masraflar da site aidatları ile karşılanıyor.
Burada sanırım vekaletin kötüye kullanılması söz konusu diye yorum yaptım. Bu davada meslekdaşımızın da site yönetimi vekili olarak çekişmeli dava yasağı ilkesine aykırı davranıp davranmadığı konusunda şüphelerim var. Değerli zamanınızı ve görüşlerinizi benimle paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.