Mesajı Okuyun
Old 12-04-2007, 12:23   #11
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere verilen yetkilerin kapsamı, atanmaya ilişkin kararlarda açıkça gösterilmeli; tescil ve ilan edilmelidir. Aynı zamanda; "imzanın, şirket kaşesi ve/veya ünvanı ile birlikte kullanılması gerektiği" şartı varsa bu durumda mesaj konusu olaydaki imzanın şirketi bağlamayacağını düşünüyorum.