Mesajı Okuyun
Old 04-07-2007, 09:40   #1
blaze

 
Soru Islah ile faiz talebi

Değerli meslektaşlar,
Açmış olduğum ecrimisil davasında geçmişe dönük 5 yıllık ecrimisil bedeli olarak X lira faiz ve masrafları ile talep ettim.Ancak dava tarihine kadar işlemiş faizi talep etmemişim.Bilirkişi, raporunda arazinin belli bir kısmı tarıma elverişli olmadığı gerekçesi ile (ben de sonradan öğrendim) Y lira ecrimisile karar verdi.Dava tarihine kadar işlemiş faiz o dönemlerde yasal faizinde yüksek olması nedeniyle gözardı edilemiyecek bir miktar.Bu aşamada ben ıslahla bu faizi talep edebilir miyim ? ayrı bir dava mı açmam gerekir ?Yardımcı olusanız sevinirim.

Ayrıca bir de karar buldum sizce faydası olur mu ?

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi


E.1982/3557
K.1982/3774
T. 20.09.1982

*ECRİMİSİL
*FAİZ TALEBİ

ÖZET : Haksız işgal tazminatı ile ilgili isteklerde,her yıl tahakkuk edecek miktar üzerinden faiz yürütülmesi gerekir .Davacının,davadan önceki döneme ait faiz miktarını açıklamaması ve buna ilişkin harç vermemesi ,faiz isteğinin dava tarihi olarak kabulünü gerektirmez. Mahkemece bu gibi hallerde yapılacak iş,dava tarihine kadar istenen faiz miktarının da davacıya açıklattırmak ve peşin harç noksan alınmışsa bu da tamamlattırılmak ve ondan sonra inceleme yapılarak faize hükmetmektir.