Mesajı Okuyun
Old 10-07-2006, 13:49   #6
Av.Sever Köz

 
İnceleme Uygulamada Birlik ?

Hukuk yargılamasının ceza yargılamasına göre daha şekli olduğu kesin. Ancak, Sayın İsfen'in de haklı olduğu bir nokta var ki, uygulamada birlik...

Ceza yargılaması sırasında da yargıtay kararlarının emsal karar olarak kullanılması bekleneni karşılamasa bile, hakim ve savcıları fiili olarak "keyfilikten" uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi; ceza yargılaması nitelik olarak, (olay ve sanığın -genelde- olumlu ya da olumsuz bir şekilde hakimin takdirine bağlı yargılanması) takdiriliğe bağlı ise de bu takdirilik zaman zaman keyfiliğe dönüşebilir. Bu keyfilik de benzer olaylarda farklı kararların çıkmasına neden olur.

Adalete olan inancın da sarsılmasına neden olan bu farklı yaklaşımların azalmasına yardımcı olması amacıyla uygulamacılar olarak ceza yargılamalarında Yargıtay Kararlarında emsal karar kullanmayı destekliyorum.

Bu nedenle; Yargıtay Kararlarını emsal karar olarak kullanan meslekdaşlarımızdan bu kararları bizlerle paylaşmalarını diliyorum..