Mesajı Okuyun
Old 15-12-2009, 12:46   #14
av. hamza nuh özer

 
Varsayılan

konunun nasıl çözümlendiği bilinmemekle ve olayın üzerinden zaman geçmekle birlikte, farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum.
TCK 155 maddesi güveni köüye kullanma suçunun tanımını yapmıştır. Haricen yapılan ödemelerde, tahsilat tutarlarının icra müdürlüğüne bildirilmesi ve harcının yatırılması yasal zorunluluktur. Aslında harici ödeme yapıldığı anda, tahsil harcının avukata veya alacaklıya tevdi edildiğinin kabulü söz konusudur. Bu tahsil harcının icra müdürlüğüne ulaştırılmaması; görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suçlarıyla birlikte ayn zamanda güveni kötüye kullanma suçu da oluşturabilir.
Bu konuda görüşleriniz nedir?