Mesajı Okuyun
Old 13-06-2008, 13:33   #8
anofta

 
Varsayılan

Yalnız bu kararlarda durum farklı. Birinde haricen yapılan ödemeler gözardı edilerek dosya borcunun tamamı üzerinden haciz yapılmış, ben haciz yapacak olsam tabi ki ödenen miktarları icra dosyasına ödendiği tarihlerle birlikte bildirmem zorunlu. İlk kararda ise avukat, borçlunun yapmış olduğu ödemelere ilişkin olarak makbuz istemediğini (kaldı ki bu zaten avukatın kötüniyetini gösteriyor, ben borçlu istemeden makbuzunu veririm)ve yapılan ödemeleri de müvekkili bankaya bildirmeyerek borçlunun haksız yere faiz ödemesine sebep oluyor. Yani iki kararda da avukat haricen yapılan ödemeleri icra dosyalarına bildirmemesi sonucunda ihtilaf doğmasına sebep oluyor. Benim durumum bunlardan çok farklı. Ben zaten borçlunun ödediği 4 taksidi tarihleriyle dilekçemde belirtiyorum. 5.taksidi ödemediğinden dolayı taahhüdü ihlalden şikayete sebep oluyor borçlu. Bence haricen yapılan ödemelerin dosyaya bildirilmemesi somut olaya göre değişecek kararlara açık...