Mesajı Okuyun
Old 23-06-2007, 00:09   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Onların dayandıkları fıkra buydu hatırladığım kadarı ile... Gerekçeleri ile maddelerden birinin 2/3 çoğunlukla geçmediği bunun ise "Eylemli İç Tüzük Değişikliği" anlamına geldiğidir. Ben ilk mesajınızda ikinci turda ibaresini ikinci oylama turu olarak anlamıştım. İadeden sonraki ikinci görüşme söz konusu olduğundan yukarıdaki fıkraya göre söz konusu maddenin 367'nin altında kaldığı iddiaları karşısında konu o kadar basit değil..
Ancak devam eden fıkrada
Alıntı:

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.
denilmektedir.
Baştan 330'la geçen madde referandum yolu ile kabul edilme şansına sahipken, iade edilen madde için illa 367 gerekir diyebilirmiyiz? Sorusunun cevabının bulunması gerekir. Tartışmayı bu yönde sürdürebiliriz...

Araştıramadım ama zannedersem yapılan değişiklik fıkraların akışını değiştirmiş ve ortaya böyle karmaşık bir madde çıkmış...