Mesajı Okuyun
Old 07-09-2020, 16:19   #1
Av.Kübraa

 
Varsayılan yargıtay bozma ilamı sonrası ıslah ve bedel arttırımı

Merhabalar,İşçilik alacakları(kıdem, ihbar, yıllık izin, fazla mesai, UGBT, AGİ, hafta tatili) için 2013 yılında açılan belirsiz alacak davası ve bilirkişi raporu sonrası açılan ve ilk dava ile birleştirilen ek dava için Yargıtay'dan bozma kararı geldi ve yeni esas numarası verildi. Bozma gerekçesi kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacağının belirlenebilir olduğu ve hukuki yarar yokluğundan reddine, diğer alacak kalemleri ile ilgili dava dilekçesindeki miktarlar üzerinden karar verilmesi gerektiği; ek dava içinde belirsiz alacak davasında alacağının tümü dava edildiğinden derdestlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği. İşçinin iş sözleşmesi 2013 yılında feshedilmiş. En son yapılan HMK değişikliği sebebiyle yargıtaydan bozma kararı sonrası islah yapılabiliyor artık. Ancak zamanaşımı bizi zor durumda bırakıyor. Ayrıca kanun yeni değiştiği için uygulaması nasıl olacak fikir sahibi değiliz. Bedel arttırımına gidersek de hukuki yarar yokluğundan kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ taleplerimiz reddedilecek. Söz konusu dava staj yaptığım büroda toplu dava şeklinde açılmış. Diğer işçiler içinde aynı işlemler yapılmış yani ilk olarak 10'ar TL lik dava dilekçesi ve bilirkişi raporu sonrası kalan tutar için ek davalar açılmış. Diğer işçiler işçilik alacaklarını almışlar önceki yıllarda. Ancak iki işçi ek raporlar alındığı için süreç uzamış. İlk derece mahkemesi bozma kararına uyarsa kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacakları için davanın reddine karar verilecek diğer kalemler için 10'ar TL üzerinden karar verilecek. Bu tarz bir dava ile karşılaşan veya fikir sahibi olan meslektaşlarımdan yardım alma gereksinimi duydum. Şimdiden teşekkürler.