Mesajı Okuyun
Old 15-10-2014, 12:31   #4
Av.Erdi Sarı

 
Varsayılan

Sayın Av. Özsoy,

Müvekkillerinizin durumu Vatandaşlık hukuku açısından aşağıda belirttiğim şekilde değerlendirilmelidir.

Öncelikle, Sayın Av. Baş'ın bahsettiği Mavi Karta ilişkin aranan şartlar şunlardır;

1) Kişinin Türk vatandaşlığını doğumundan itibaren Ana veya Baba'ya bağlı olarak soy bağı esasına göre kazanmış olması ya da yabancı ana veya baba tarafından dünyaya getirilmiş olsa bile anne ve babasının vatandaşlığını yasal nedenlerle kazanamaması ve Türkiye'de doğmuş olması şartıyla doğum yeri esasına göre kazanmış olması gerekir. Yani doğumla kazanılan vatandaşlık burada doğum yeri esası veya soy bağına dayanmalıdır.

2) Kişinin Türk vatandaşlığını yetkili makamdan (eskiden Bakanlar Kurulu idi, artık İçişleri Bakanlığı) çıkma izni almak suretiyle kaybetmiş olması gerekmektedir.
Yani, vatandaşlıktan re'sen devlet makamlarınca atılanlar (Askerlik, İltica vs. sebebiyle) doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olsalar bile, Mavi Kart alamaz ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 28 inci maddesi kapsamında değerlendirilemezler.


Bu bakımdan, somut olaydaki verileri göz önünde bulundurduğumuzda askerlik sebebiyle çıkartılan kişinin, Mavi Kart alarak Türk vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlanması 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 28 inci maddesi uyarınca mümkün değildir. Yabancı muamelesine tabi tutulur.

Kısacası veraset ilamı başvurusunda ve diğer miras paylaşımı işlemlerinde yunan vatandaşlığına haiz olan şahıs bir yunan vatandaşı olarak değerlendirilerek, yabancılar için için öngörülen hükümlere tabi olacak, diğer ABD vatandaşı olan müvekkilinize gelince;

Bu müvekkilinizin ABD vatandaşlığını kazanmış olması, Türk vatandaşlığını yasal olarak kaybettiği anlamına gelmez. Bir kişi birden çok vatandaşlığa sahip olabilir. Zira, ABD'de ve Türkiye'de çifte vatandaşlık yasal olarak mümkündür. Kişi, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkmak için herhangi bir başvuru da bulunmadıysa, halen 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu kapsamında yasal olarak Türk vatandaşıdır. Bunun yanında ABD vatandaşlığına haiz olması, kendisine Türkiye'de herhangi bir hukuki yarar veya menfaat sağlamamakla beraber, ilgili kişinin bir yabancı muamelesine tabi tutularak, yabancılar için öngörülen hükümlere de tabi olmasına yol açamaz. Burada ilgili kişinin ABD vatandaşlığından bahsetmenin ve somut olayda bunu ileri sürerek başvuru yapmanın hiç bir anlamı yoktur. Veraset ilamı başvurusunda ve diğer miras paylaşımı işlemlerinde, Türk vatandaşı olarak değerlendirilip, Türk vatandaşları için öngörülen hükümlere tabi olur. Müvekkilinizin bir Nüfus Cüzdanı yok ise, işlemlerin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından derhal Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek bir Nüfus Cüzdanı çıkartmasını öneririm.

Saygılarımla,