Mesajı Okuyun
Old 14-02-2002, 02:21   #3
armagan

 
Varsayılan YNT:velayeti verilen çocuğun habersizsünneti ve adının değiştirilmesi

Sayın Özdemir,
Sünnete çağrılmamanız tazminat istemeniz için neden sayılmaz, kanısındayım. Ancak böyle bir dava açmanıza engel bir kural bulunmamaktadır.

Medeni Kanun'a göre, bir kimsenin ismini değiştirmesinden zarar
gören kişi bir yıl içinde ismin değiştirilmesine itiraz edebilir.

Medeni Kanun'un bir diğer hükmü de, çocuğun adını ana ve babanın
birlikte koymasını emreder. Sonradan adın değiştirilmesini isteme hakkı ,velayeti almış da olsa taraflardan birine tanınmamıştır. Ancak, adın değiştirilmesi haklı nedenler varsa istenebilir. Çocuğun adı keyfi
nedenlerle değiştirilemez. Mahkemece haklı nedenler görülmüş ki adın
değiştirilmesi davası kabul edilmiş. Mahkemenin kabul ettiği nedenler
sizce haksız ise,
a) çocuğun adını ana ve babası birlikte koyar
b) sonradan değiştirilmekle zarara uğradığınız
kurallarına dayanarak dava açabilirsiniz.

Velayet çocuğun çıkarları düşünülerek yargıç tarafından takdir edilir.
Velayetin kendinize verilmesi için her zaman dava açabilirsiniz. Yargıç
sizin ve şu andaki velisinin somut durumlarını inceleyerek, çocuğun
yaşını ve isteklerini de göz önüne alıp, karar verir. Tek ölçüsü,
çocuğun çıkarlarının hangi tarafta daha iyi olacağıdır.

Özetle, siz de çocuğunuzun çıkarlarını en az bir yargıç kadar iyi
değerlendirebilirsiniz. Duygusal davranarak çocuğunuza duyduğunuz özlem veya eski eşinize duyduğunuz kızgınlıkla karar vermemenizi
(haddim olmayarak) hatırlatmak isterim.

Saygılarımla.


09-10-2000 20:53:20