Mesajı Okuyun
Old 27-10-2006, 10:13   #1
lawyer382

 
Karar Boşanma ve Velayetin Değiştirilmesi Kararlarının Tenfizi

Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararında velayet babaya verilmiş. Ancak daha sonra anne mahkemeye müracaatla çocuğun velayetini almış. Şimdi bu kararların tenfizini isteyeceğiz.
Her iki kararın tenfizini tek davayla isteyebilir miyiz yoksa ayrı ayrı dava açmamız mı gerekecek.
Diğer soru; velayetin değiştirilmesine ilişkin kararda kesinleşme şerhi yok ancak Alman mahkemesinden verilmiş olan ; velayetin değiştirilmesi ile ilgili kararlara kesinleşme şerhi verilemeyeceğine ilişkin yazılı bir belge mevcut. Bu belgeyi ibraz ederek kesinleşme şerhi olmayan velayetin değiştirilmesi kararının tenfizini isteyebilir miyiz?