Mesajı Okuyun
Old 27-03-2009, 19:16   #1
av.bilge yılmaz

 
Karar Resmi vasiyetnamenin noter imzasındaki çelişki nedeniyle iptali

Sayın meslektaşlarım,
Müvekkilimin babası olan murisi, çocuklarının oturduğu evi imam nikahlı eşine noterde hazırlatmış olduğu resmi vasiyetname ile bırakmıştır. Murisin bu tasarrufu terekedeki tasarruf nisabını ihlal etmemesine rağmen iptali için dava açtık.Dava gerekçesi olarak da resmi vasiyetnamedeki şekli bozukluğu işaret ettik. Şekli bozukluğu destekleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25/09/2000 tarih 2000/9286-10996K. sayılı kararını dosyaya ekledik.Bu karar gereğince "vasiyetname metninde (A) noterinin ismi geçmekle; imza kısmında ise noter katibi (B) kişisinin kaşe ve imzasının bulunması resmi vasiyetnameyi şekli olarak sakatlar.Bu durum işlemde birlik prensibine aykırıdır. " denilmektedir.Ve bizim davamıza konu olan vasiyetname ise tam da bu yargıtay kararındaki şekli bozukluğu ihtiva eden bir vasiyetnamedir.Ancak davamız reddedildi.Bu şekilde bir vasiyetname iptali davası başından geçen arkadaşlarımızdan yardım talep etmekteyim, görüşlerinize ihtiyacım var. Teşekkürler.