Mesajı Okuyun
Old 30-04-2008, 18:16   #7
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Öncelikle sayın Adnan Koray' a bu kararı paylaşarak, sınav öncesinde dikkatimi çekip üzerinde düşünmemi sağladığı için teşekkür ederim.

Bugün Ceza Muhakemesi sınavı vardı. Sorulardan birisi iddianamenin hukuki vasıflandırma nedeniyle iade edilip edilemeyeceğine ilişkindi. Asliye Ceza Mahkemesi' nin görevine giren bir suç vasıflandırma yanlış yapılarak ağır Ceza Mahkemesi' nin de açılıyor. İddianame iade ediliyor. Yazdığım cevabı aynen aktarıyorum:

"İddianamenin iadesi sebeplerinden birisi de iddianamenin 170' inci maddeye uygun olarak hazırlanmamış olmasıdır. 170' inci maddeye göre iddianame görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılır. Bu açıdan bakıldığında görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılmayan iddianamenin iade edilmesi gerekir; ancak, 174' üncü maddeye göre hukuki vasıflandırmanın yanlış yapılması iddianamenin iadesini gerektirmez. Görevli ve yetkili mahkemenin yanlış yazılması da hukuki vasıflandırmanın yanlış yapılmasından kaynaklandığına göre iddiname bu sebeple iade edilemez."

Sorumuzun bu olayla bağlantılı kısmınından sonra bir de bu durumda görevsiz mahkemenin ne yapacağını açıklamya çalışayım. Görevsiz mahkeme iddianamenin kabulünden sonra (CMK m. 4 gereği - kovuşturma evresinin her aşamasında) görevsizlik kararı verebilir. Eğer yargılamanın alt dereceli bir mahkemeye ait olduğu anlaşılırsa bu durumda CMK m. 6 gereği görevsizlik kararı verilemeyecek ve davaya bakıp sonuçlandıracaktır.

Açıklanan nedenlerle Yargıtay' ın kararı yerindedir.

Saygılarımla..