Mesajı Okuyun
Old 29-04-2008, 17:33   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

1.
Alıntı:
başka bir suçun oluştuğu belirtilerek iddianamenin iade edilmesinin ihsas-ı rey oluşturacağı kanısındayım.

Kanaatimce,iddianmenin kabul edilmesi başlı başına ihsası reydir. Ve doktrinde de Ceza yargılamasına yeni giren bu kurum bu nedenle eleştrilmektedir. Zira bu eleştriye karşı bunun geçiçi bir değerlendirme olduğu ileri sürülmektedir. Geçiçi bir değerlendirme ise bu görüşünüz geçerli olmayacaktır.

2.
Alıntı:
CMK.nun 4-5-6 ve 17.maddelerinin uygulanmasını imkansız kılacağını, cumhuriyet savcılıkları arasında ortaya çıkan yetki ve görev uyuşmazlıklarını düzenleyen yasa maddesi ve çözecek herhangi bir merci bulunmaması nedeniyle de soruşturmaların gereksiz yere uzama, hatta durma noktasına gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum

a) CMK.m.4/5/6 yı geçersiz kılmaz. 6. madde 4 ve 5'in istisnasıdır.

CMK.m 4 göre de kovuşturmanın her evresinde görevsizlik kararı verilebilir. Kovuşturma İddianamenin kabulüyle başladığı düşünüldüğünde, zaten CMK.m4 kapsamı dışında kalan bir durum söz konusudur.

b) Savcılar, yetki kurallarında yaşadığı sıkıntıyı nasıl hallediyorlarsa -ki bu çok daha sıkıntılı bir durum- burada da bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum.