Mesajı Okuyun
Old 29-04-2008, 17:04   #3
S.Orhan

 
Varsayılan

Ben de Yargıtay kararını doğru buluyorum ve av.Türk'ün yorumuna katılıyorum.
İddianamede belirtilen sevk maddesine göre mahkeme görevli değilse iade mümkündür, henüz yargılama yapmadan iddianamede belirtilen hukuki nitelendirme dışında, başka bir suçun oluştuğu belirtilerek iddianamenin iade edilmesinin ihsas-ı rey oluşturacağı kanısındayım.
Ayrıca aksi yorumun, mahkemeler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını düzenleyen CMK.nun 4-5-6 ve 17.maddelerinin uygulanmasını imkansız kılacağını, cumhuriyet savcılıkları arasında ortaya çıkan yetki ve görev uyuşmazlıklarını düzenleyen yasa maddesi ve çözecek herhangi bir merci bulunmaması nedeniyle de soruşturmaların gereksiz yere uzama, hatta durma noktasına gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum.
Saygılarımla.