Mesajı Okuyun
Old 01-01-2008, 21:53   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Velayetin kaldırılması ile vasi tayini davaları açılabilir.Tabii evlatlık ta edinilebilir.
Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
Esas : 2004/6832
Karar : 2004/7827
Tarih : 14.06.2004
ÖZET : Medeni Kanunun 348/2. maddesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayetin kaldırılabileceğini hükme bağlamıştır. (4721 s. MK. m. 348)
KARAR METNİ : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Medeni Kanunun 348/2. maddesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayetin kaldırılabileceğini hükme bağlamıştır.
Davacının kardeşi Muzaffer ile davalı Mukaddes 31.12.1992´de boşanmış, 16.6.1992 doğumlu küçük Mehmet´in velayeti anneye verilmiş, Muzaffer daha sonra 4.8.2001´de ölmüştür.
Toplanan delillerden; 28.3.1993´ten (onbir yıldan) beri küçük Mehmet´in Serdal isimli üçüncü bir kişinin yanında kaldığı, bakım ve eğitiminin onun tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durum annenin velayet görevini kullanmada ağır ihmalinin bulunduğunu (savsakladığını) göstermektedir.
Mahkemece velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesine vesayet altına alması için ilgili ve yetkili vesayet makamına gerekli ihbarın yapılmasının düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2004