Mesajı Okuyun
Old 18-02-2002, 00:29   #2
@wwwukat

 
Varsayılan YNT:Mal Bildirimi

Sayın Ali Haydar İstemihan,
5.madde de yalnız vakıf yöneticileri sayılmamıştır.
Sözünü ettiğiniz bildirim kuralları memurlar için geçerlidir.
Aşağıda ilgili yasa maddeleri yazılıdır.Buna göre bir ay içinde
bildirim zorunluluğu var gibi gözüküyor.Ancak, mal varlığındaki
artışın önemli olup olmadığı tartışılır. Yaklaşık bir yıl içinde
600 milyon lira tasarruf sağlamanız ve paranın faiz getirisi
olağan sayılmalı görüşündeyim. Bu artış 6.maddeye göre değil,
7.maddeye göre beş yıllık bildirimlerde gösterilmeli kanısındayım.
Saygılarımla...

Bildirimlerin konusu
Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve
diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.
Bildirimin zamanı:
Madde 6 - Mal bildiriminin,
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

Bildiriminyenilenmesi
Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. (son)


19-12-2000 20:50:01