Mesajı Okuyun
Old 06-01-2012, 09:36   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,

Av.K.m.3 hükmü "ulusal meslek" kabulü için yeterli midir?

--------

Resmî Gazete 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA,Sayı : 28156
YÖNETMELİK


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Kaldırılan alt bent :
Yönetmelik, m.7/ e) Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;
(1) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,

Hukuki Dayanak
Yönetmelik, Madde 3- Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenmiştir.