Mesajı Okuyun
Old 31-12-2011, 17:21   #2
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan Bu Haberin Başlığı Düzeltilmeli, İçeriğini Tam Yansıtmıyor!

Başvuru
Madde 7
Avukatlık Ortaklığı kurmak isteyen avukatlar; Avukatlık Ortaklığının kaydedileceği Baroya ortakların tümünün imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçesine ikişer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.
a) Her sayfası tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış ortaklık ana sözleşmesi,
b) Ana sözleşmede “ortaklığa katılım payı” karşılığı olarak taahhüt edilen gayrimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri,
c) Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan alınan belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık ortaklığı için aranmaz)
d) Ortakların nüfus cüzdanın (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış örneği,
e) Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;
1- Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,
2- Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke Barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,
3- Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 19.3.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.