Mesajı Okuyun
Old 06-08-2009, 16:18   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın ADONMEZ;
Sadece dernek üyesi misiniz yoksa yönetim kurulu üyesiliğiniz de mevcut mu? Derneğin borcundan dolayı borcun doğduğu ve/veya ödenmesi gereken tarihte yönetim kurulu üyesi olanlar sorumludurlar. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ'nin 83. maddesine göre; "Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler..." 84. maddede ise; "Beyannameler valiliklerce incelenir. Gerekli görülen hallerde bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir. Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Beyannameler ile ilgili olarak haklarında adli ve idari işlem yapılan dernekler, Bakanlığa bildirilir." Dolayısıyla yönetim kurulu başkanının hukuki ve cezai sorumluluğu var. Dernekten ayrılma konusuna gelince, her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmemektedir.