Mesajı Okuyun
Old 26-04-2020, 02:18   #4
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Doğrudan açık cezaevine ALINMAYACAK hükümlüler:
-Terör suçlarından mahkum olanlar,
-Örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-İkinci defa mükerrir olanlar,
-Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler.

Doğrudan açık cezaevine ALINACAK hükümlüler:

-Yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,
-Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar,
-Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,
-Taahhüdü ihlal, nafakayı ihlal gibi İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi olanlar.

Doğrudan açık cezaevine alınan veya hâlen açık cezaevinde bulunanlardan açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilecek olan hükümlüler:
-Firar edenler,
-Başka bir suçtan dolayı hakkında 5271 sayılı CMK'nın 100. maddesi uyarınca tutuklama kararı verilenler,
-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmiş olanlar,
-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmemiş olsa bile kurum güvenliği açısından tehlike oluşturanlar,
-Açık cezaevi şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlamayacakları saptananlar,
-İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlamayanlar,
-Şartları tutmadığı halde açık cezaevine ayrıldığı sonradan anlaşılanlar,
-Cezası infaz edilmekte iken başka bir suçtan dolayı cezası kesinleşip içtimadan sonra koşullu salıverilmesine kalan sürenin açığa ayrılma kapsamı dışında kaldığı tespit edilenler.