Mesajı Okuyun
Old 26-06-2019, 15:39   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Boşanmaya neden olan olaylarda eşinizin kusurlu olduğunu ispatlamak zorundasınız. Eşinizin evlilik birliğinin sorumluluklarıyla bağdaşmayan varsa güven sarsıcı davranışlarını, şiddetini en yakın akrabalarınızın da tanıklığından yararlanarak kanıtlayabilirsiniz. Varsa darp raporu, yazılı mektup veya mailler, savcılık şikayetleri, telefon arama kayıtlarının istenmesi gibi bunları da delil olarak gösterebilirsiniz.

Bebeğinize bakamayacak durumda olmanız halinde mahkeme doğacak çocuk için gerekli tedbirleri alabilir. Velayetin anaya da babaya da verilmemesine karar verirse, bebeğe bakabilecek bir yakınını vasi olarak atanmak üzere sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunabilir.

TMK.347. Madde gereği;

II. Çocukların yerleştirilmesi
MADDE 347. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

Eğer velayet size bırakılırsa, babanın çocuğu için iştirak nafakası ödemesi gerekecektir. Yine siz de bir yerde çalışmıyorsanız, kendiniz için boşanma davası boyunca Tedbir Nafakası boşanma kararı verilip kesinleştikten sonra da iştirak nafakası isteme hakkına sahipsiniz. Dava dilekçenizde bu taleplerde bulunabilirsiniz.

Nafaka ödememek suç olduğu için, babanın hükmedilen nafakaları ödeyecek olması muhtemeldir. Ceza isteminde bulunabilmek için önce mahkemece takdir edilecek nafakaları usulüne uygun olarak icra takibi yapmanız gerekir. Yapılan icra takibine rağmen ödeme yapılmazsa icra ceza mahkemesinden nafaka borçlusu eşin cezalandırılması istenir.

Boşanma davası boyunca ortak konuttan ve ev eşyalarından sizin yararlanmanıza yönelik tedbir kararı verilmesini de isteyebilirsiniz.

Baba bebeğe bakmaya gönüllü olursa velayetin ona verilmesi düşünülecektir.

Adımlarınızı bir avukatla birlikte atınız. Mali durumunuz avukatlık hizmeti almaya elverişli değilse, bulunduğunuz yer Barosundan size ücretsiz avukat tayin edilmesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Saygılarımla,