Mesajı Okuyun
Old 15-06-2019, 14:23   #4
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Olayınıza uygulanacak kanun maddesi aşağıdadır.

C. Zamanaşımı
I. Kural
MADDE 72. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Saygılar,