Mesajı Okuyun
Old 15-06-2019, 11:42   #5
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Sayın Av Meliha ve sayın Mgul, düşüncelerinize genel itibariyle katılıyorum. Sayın Av Meliha’ya yalnızca tecrübenin yaşla alakalı olduğuna dair fikri bakımından katılmıyorum. Tecrübe açısından tek kıstas yaş değildir. Bu gözler bozma kararlarını okumadan yerel mahkemeden direnme isteyen nice ezberci üstadlar gördü.

Tecrübe açısından elbette yaşın önemi yadsınamaz. Ancak duruşma ve uygulama tecrübesi olduktan sonra daha çok okuyanın mesleki anlamda daha önde olduğunu düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki şirketleşen hukuk bürolarının sözde muazzam ilerleyen işleri genç meslektaşlarımızın hakimiyetindedir.

Yaşın, müvekkil gözünde ayırıcı bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Zira müvekkil, bir avukatın işini güzel yapıp yapmadığını anlayamaz. Anlayabilecek olsa zaten işi avukata vermez kendisi yapar. Burada müvekkilin bakacağı şey nihayetinde istediğini alıp alamadığıdır. Dolayısıyla mesleğe yeni başlayan bir avukat da yıllanmış bir avukat kadar iş bitiremediği için potansiyel müvekkil gözünde kendisini ispat edememiş bir avukat olacaktır.

Kıdemli yahut kıdemsiz hiçbir avukatın bir diğerinden üstünlüğü yoktur. Objektif kıstaslara dayanmayan gözlemlerim bu şekildedir. İşini iyi yapan üstadlarımızı tenzih ederim. Yeni başlayan avukatlar, özellikle yaş sebebiyle uzun bir süre sıkıntı çekeceklerdir. Bunun bir çözümü yoktur. Sayın Ekici’nin de belirttiği gibi benzer başlıklarda bu konular tartışılmaktadır.