Mesajı Okuyun
Old 10-04-2017, 10:43   #21
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 87307621/622

Konu: Öncelik Sırası Hk.

................................ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

İlgi:2010/73-80 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi

İlgide kayıtlı Genelge kapsamında, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta hakları mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı Genelge ile hizmetin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde Öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

"A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),

C) Hamileler,

D) 65 yaş üstü yaşlılar,

E) 7 yaşından küçük çocuklar,

F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince tüm sağlık tesislerimizde şehit yakınları ve gazilerimize poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanarak, gerekli hassasiyetin gösteri hiçbir aksaklığa mahal verilmeden karşılanması hususunda,

Gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Alper Cihan

Kurum Başkanı

Gereği:

89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği