Mesajı Okuyun
Old 15-06-2016, 15:39   #117
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN
ARTIK DELİL GÖSTEREMEZ
Süresinde cevap dilekçesi VERMEYEREK delillerini bildirmeyen davalı tarafın süre geçtikten sonra gerçekleşen delil bildirme talebinin REDDİNİN gerektiğine ilişkin olarak Yerel Mahkemece verilen
DİRENME KARARI yerindedir.
(YHGK, 20.04.2016, E. 2014/2-695, K. 2016/522)
Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi BAŞKANI