Mesajı Okuyun
Old 22-04-2015, 09:26   #1
txyz

 
Varsayılan Uyap Üzerinden Gönderilen Dilekçelerin İşleme Alınmaması

Sayın meslektaşlarım, muhtemelen sizin de sorun yaşadığınız bir konu ile ilgili çözüm önerilerinin paylaşılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Bilindiği gibi Uyap'tan elektronik imzalı dilekçe gönderme imkanına sahibiz ancak mahkemelerin, icra müdürlüklerinin iş yoğunluğu veya işi savsaklamaları gibi sebeplerle dilekçeler zaman zaman işleme alınmamakta. İşleme alınmayan dilekçelere ilişkin telefonla görüşülerek dosyaya dahil edilmesi sağlanmakta ancak telefon görüşmesi yapılmasına rağmen zaman zaman dilekçenin dosyaya dahil edilmemesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Hatta, dilekçenin içeriğinin işleme alınmadan görülebilmesi sonucu keyfi uygulamalar söz konusu olmaktadır.

Bu sorunları her seferinde fiili olarak çözmek bir işlem için defalarca telefon görüşmesi yapmak emek ve zaman kaybına yol açıyor (Bazı adliyelerin telefona cevap vermemei de başka bir sorun). Bunu engellemek için Gelir İdaresi'nin EVDO sistemlerinde kullandığı çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistemde mükellefler tarafından gönderilen talepler işleme alınmadan sistem gün sonu işlemi yapılmasına müsaade etmemektedir. Mevcut Uyap sistemi içerisinde ise senelerce bir dilekçenin işleme alınmaması söz konusudur ve sistemin bunu engellemeye dönük bir tedbiri mevcut değildir. Yanılıyor olabilirim ancak iki sistemde bildiğim kadarıyla Havelsan tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla yazılımda bir iki kodlamayla çok rahat bu düzenleme yapılabilir.Konuyla ilgili gerekirse Barolar Birliği'nin Adalet Bakanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir Uyap sanki avukatlara sunulan bir lütufmuş gibi söz hakkı tanınmaması doğru değildir.