Mesajı Okuyun
Old 27-03-2014, 19:07   #1
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Danıştay 8. Dairesinin E:2011/8988 kararı ?

Danıştay 8. Dairesinin;
Ziraat Odası delege seçiminin iptali istemiyle açılan davaların idari yargının görev alanına girdiği, ancak organ seçimlerinin yargı gözetimi altında yapıldığından, olağan genel kurulun iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddi gerektiği yönündeki daire kararını arıyoruz. (E:2011/8988)