Mesajı Okuyun
Old 03-10-2013, 22:23   #11
AHMET01

 
Varsayılan Şikayetten Vazgeçme

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmesi davayı düşürür. Ancak hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçmeler cezanın infazına engel teşkil etmez. TCK md.73/6 ''Kanunda aksi yazılı olmadıkça vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.'' Buna göre yakınıcı şikâyette bulunduktan sonra şikâyetinden vazgeçmesi şüpheli veya sanığın rızasına bağlıdır. Gerekli rıza verilmezse soruşturma veya kovuşturma devam edecektir.

Bazı suçların takibi ise şikâyete bağlı değildir. Yetkililer bu suçları bir şekilde öğrendiklerinde resen gerekli soruşturma ve kovuşturmayı yapmak zorundadırlar. Yakınıcının şikâyetten vazgeçmesi davayı düşürmez. Bir örnek vermek gerekirse TCK md. 86/3 te sayılan kasten yaralama suçunun nitelikli işleniş şekillerinde zarar gören şikâyetçi olmasa bile veya sonradan vazgeçse de yargılama yapılarak devam ettirilecektir.