Konu: İcra Takibi
Mesajı Okuyun
Old 10-01-2007, 16:14   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişen hükümlerine göre, artık kamuya tahsis edilme kararına bakılmaksızın haczedilecek malın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaktadır. Mal fiilen kamu hizmetinde kullanılmıyorsa haczedilebilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince “ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. “

Banka hesabındaki para eğer resim, vergi ve harç geliri ise haczedilemeyeceği doğrudur; haczedilmezlik kanun gereğidir. Ama banka hesabındaki para, belediye mallarının kiralanmasından elde edilen kira geliri gibi, yukarıdaki 15.madde kapsamı dışında kalan bir para ise haczedilebilir.

Saygılarımla