Mesajı Okuyun
Old 06-12-2011, 21:04   #3
avukat48

 
Varsayılan

‘ Taraflar arasında akdedilen kat karşılığı inşaat ve gayrimekul satış vaadi sözleşmesi müteahidin süresi içinde edimlerini yerine getirememesi nedeniyle karşılıklı olarak feshedilmiştir. Müteahidin yaptığı işin bedeli ( yer sahibinin zararı düşüldükten sonra) müteahide isabet eden 5 nolu bağımsız bölümün tapu devri müteahidin müşterisine yapılmak suretiyle devredilmiştir. Böylelikle tarafların bu sözleşme uyarınca birbirleriden talep edebilecekleri hiçbir hakları kalmamıştır. …….’ Şeklinde sözleşmenin feshi ve ibraname imzalanmıştır. Meslektaşlarım sormak istediğim, yüklenici tarafından binaların ruhsatı alınmamıştır ancak binalar tamamlanmış durumdadır.Yer sahibinin bu fesih ve ibraname sözleşmesine rağmen ruhsatın alınmaması nedeniyle tapuda devir yapmaktan kaçınabilir mi? Kısaca yer sahibinin şu aşamada yapabilecekleri nelerdir. Araştırmama rağmen bu konuda yeterli olmadığımı düşünerek, sizlerinde bilgilerinden yararlanmak istedim.