Mesajı Okuyun
Old 20-09-2010, 11:12   #13
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Hukuki yorum yapmadan :
Alıntı:
Yazan Sağlık Bakanlığı-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.01/010-06-
Konu : Hasta Başvuruları, Poliklinik
ve Hizmet Faaliyetleri 21147 13.11.2006


DOSYA


GENELGE
2006 / 113

İlgi : a) 14.10.2003 tarihli ve 19434 (2003/123) sayılı Genelge.
b) 07.05.2004 tarihli ve 7456 (2004/65) sayılı Genelge.
c) 09.05.2005 tarihli ve 9155 (2005/79) sayılı Genelge.

Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında verilen tıbbi hizmetler ile sağlık alanındaki ihtiyaç ve taleplerin zamanında, etkin, kaliteli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde karşılanması Bakanlığımızın önceliklerindendir.
Hastanelerdeki hasta yoğunluğu dikkate alınarak poliklinik oda sayıları arttırılmış, hasta hakları birimleri oluşturularak hekim seçme uygulaması başlatılmıştır. Hastaların başvuru ve sıra bekleme esnasında oturarak dinlenebilmeleri için çeşitli tedbirler alınmıştır.
Hastanelerde verimlilik ve etkinliği arttırmak maksadıyla tıbbi donanımla birlikte fiziki mekanın uygun hale getirilerek, hastaların ilgili birimlerde bekletilmeksizin hizmet alması sağlanmalıdır.
Poliklinik odalarında hasta kayıt ve kabul sistemi oluşturuluncaya kadar; tek merkezden hasta kayıt ve kabul yapılan kurumlarımızda yeterli eleman ve banko bulundurup (sıramatik v.b imkanlar) hastalara bekleme koltuğu temin edilerek işlemler sırasında personel - hasta ilişkisini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi ve ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmalıdır.
Bu sebeple;
1- Hastanelerimizde, poliklinik başvurusunun kabul edildiği hizmet bankolarının (danışma, kayıt bürosu, yönlendirme vb.) camlı, kapalı, yüksek ve iletişimi kısıtlayan mevcut yapısının hastaları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Hastanelerde kayıt-kabul birimleri ile danışmanlık hizmetinin verildiği yerler çevresi açık, masa veya masa kullanım yüksekliğine sahip, hastaların oturtularak işlemlerinin yapıldığı birimler şeklinde düzenlenmelidir. Bu birimlerde görevlendirilecek personelin eğitimli ve deneyimli kimseler arasından seçilmesi, bu personelin gerekli hizmet içi eğitimi alması, mevzuat konusunda sürekli bilgilendirilmesi ve hasta ve hasta yakınlarını nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmesi ve yönlendirmesi,
2- Uzman hekime tahsis edilen poliklinik odası aynı zamanda çalışma odası konumunda olduğundan isteyen hekimin talebi doğrultusunda poliklinik odasını zevkine uygun olarak kendi imkanlarıyla düzenlemesi konusunda yardımcı olunması,
3- Hizmet kalitesinin arttırılması açısından;
Çocuk polikliniklerinde bebek boy ölçme ve tartı aleti bulundurulması,
Tetkik isteme ve tetkik randevusu verme işlemlerinin poliklinik odasından yapılarak sonuçların poliklinik odasındaki bilgisayardan görünecek ve çıktı alınacak şekilde düzenlenmesi,
Mümkünse her kadın doğum polikliniğinde bir adet veya ortak (2-3 poliklinik) kullanılabilecek ultrasonografi cihazının bulundurulması,
4- Muayene masaları üzerinde mümkünse tek kullanımlık kağıt masa örtüsü kullanılması,
5- Yoğun bakım yatak sayısı açısından sıkıntı yaşanan hastanelerde, fiziki mekan olarak uygun olan hasta odalarının yoğun bakım ünitesine dönüştürülerek ihtiyacın karşılanması,
6- Sırası ile istiklal madalyası sahipleri, gazi ve şehit yakınları, özürlüler, 65 yaş üstü yaşlılar, hakimler ve savcılar, sağlık personeli ve il dışından sevkli gelen hastaların poliklinik muayenelerinde genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde öncelik tanınması,
7- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri gereği hastane içinde duyurulması gereken afiş, ilan ve duyuruların sadece personelin yoğun ve toplu bulunduğu yemekhane salonlarında oluşturulacak panolarda asılması,
8- Hastanelerimizce düzenlenen ilaç raporlarından yeterli nüshada çoğaltılan fotokopinin “Aslı Gibidir” tasdiki yapılarak hastaya verilmesi,
9- Hizmet satın alımı yoluyla gördürülen işler sonucunda düzenlenen raporlar ve faturalar ile hastane binalarına asılan tabelalarda hastane isminin kullanılması ve firma isminin kullanılmaması,
10- Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmış çeşitli firmalara ait broşür veya afişlerin hastane içerisinde kapı, pencere ve odalarda iç ve dış duvarlara görüntü kirliliği oluşturacak şekilde asılmaması,
Konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Saygılar...