Mesajı Okuyun
Old 19-12-2009, 14:15   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Özel hastaneye karşı sözleşmeye aykırılık nedeniyle maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz, özel hastane kusuru olmasa da sorumlu tutulacaktır. Hekimler ise kusurları ölçüsünde hastane ile birlikte zincirleme nitelikte sorumludur.

Kusuru belirlerken mahkemeler bilirkişiye dosyayı gönderir, adli tıp anabilim dallarına hangi hekimin kusurlu olduğunun belirlenmesi için başvurulduğu görülmektedir. Belki de mahkemede dava açmadan önce bir kadın doğum hekiminin, adli tıp uzmanının bu konuda görüşünü istemek size yardımcı olabilir.

Öte yandan ihmalli davranan hekimin ceza sorumluluğu da vardır, savcılığa şikayet edebilirsiniz. Hangi hekimin kusurlu olduğunu belirlemede ceza mahkemeleri Yüksek Sağlık Şürasına başvurmak zorundadır. Ama bu zorunluluk, başka bilirkişilere başvurmak ve mahkemelerin değerlendirme yapmak hakkını ortadan kaldırmaz.
Bilirkişi olarak ister Yüksek Sağlık Şurası ve isterse başka kuruma veya uzmana başvurulsun, yargıç bilirkişi raporuyla bağlı değildir. Yargıç, bilirkişi oy ve görüşlerini sezgisi ve genel kültürü ile denetlemek, gerektiğinde başka bilirkişilerin oy ve görüşüne başvurmakla görevlidir.(Hancı, H.-Koçak, A., Yüksek Sağlık Şurası Nedir?, http://www.istabip.org.tr/icerik/yuk...-hanci-dr-ayt/)